W ramach Technicznej Ochrony Mienia zapewniamy:

- projekt instalacji:

 • systemu sygnalizacji włamania i napadu,
 • telewizji przemysłowej (CCTV),
 • kontroli dostępu,
 • instalacje pożarowe,
 • instalacje elektryczne niskiego napięcia.

- montaż oraz konserwację systemów:

 • SSWIN
 • CCTV
 • KD
 • PPOŻ

Ochraniamy: budynki biurowe, obiekty przemysłowe, hale i magazyny, instytucje użyteczności publicznej, wielko powierzchniowe obiekty handlowe, placówki edukacyjne i kulturalne, placówki służby zdrowia, obiekty sportowo – rekreacyjne, osiedle mieszkalne, place budowy oraz mienia w trakcie inwestycji.

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW W OCHRONIE

 

Monitoring wizyjny (24h)

zdalny całodobowy nadzór wizyjny

pozwala na weryfikowanie stref newralgicznych obiektu przy pomocy systemu telewizji przemysłowej w trybie alarmowym. Usługa odbywa się poprzez weryfikację wizualną zagrożenia za pomocą dedykowanych operatorów nadzoru na stacji monitorowania.

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM NADZORU ON-LINE
np. "ACTIVE GUARD”, "ACTIVE TRACK", "PERSONAL GPS"
 • NIEOGRANICZONY ZASIĘG DZIAŁANIA
 • BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD STRAŻNIKAMI
 • NATYCHMIASTOWA REAKCJA NA ZDARZENIE
 • KONTROLA PRACY ON-LINE
 • BIEŻĄCA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKIEM
 • PROGRAMOWANE TRASY PATROLI