Fizyczna ochrona osób i mienia (Security)
  • bezpośrednią ochronę fizyczną,
  • ochrona stała i doraźna obiektów podlegających obowiązkowej ochronie fizycznej przy pomocy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony (SUFO),
  • audyty bezpieczeństwa   oraz tworzenie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
  • zabezpieczenie imprez masowych.

W ramach FOM zapewniamy:

  •  bezpośrednią ochronę fizyczną,
  • doraźną ochronę fizyczną (grupa interwencyjna)
  •  patrolowanie terenów wewnętrznych, zewnętrznych i stref chronionych,
  •  kontrolę ruchu osobowego i towarowego,
  • administrowanie parkingami.